Kloakmester med garanti

Friis Kloakmester ApS er din kloakmester med garanti og medlem af Danske Kloakmestres garantiordning. Vi er en autoriseret kloakmester og udfører alt kloakarbejde, entreprenørarbejde m.m.

Vi udfører blandt andet:

 • Forsikringsskader
 • Kloak TV / TV-inspektion af kloak
 • Spuling af kloak
 • Tilslutning til offentlig kloak
 • Separering af regnvand og spildevand
 • Anlæg af faskiner og regnvandsanlæg
 • Nyanlæg af kloakinstallation
 • Montering af højtvandslukke og tilbageløbsstop
 • Afpropning af ubenyttede / nedlagte kloakledninger uden opgravning
 • Tætning af brønde og kloakledninger mod indtrængende vand
 • Klimatilpasning og klimatjek
 • Montering af rottesikring / rottespærrer i kloakinstallation
 • Omfangsdræn
 • Reparationer
 • Service og vedligehold på kloakanlæg, sandfang
 • Projektering
 • Minirenseanlæg
 • Jordbor Ø150 mm for stolper og plankeværk
 • Jordbor Ø400 mm for punktfundamenter m.v. - dybde 230 cm
 • Stubfræsning ved boring
 • Entreprenørarbejde
 • Belægnings- og anlægsarbejde
 • Levering af grus, sten, muld m.m. 

Autoriseret kloakmester

Autorisationsnummer KFUL-04644

Godkendelse fra Sikringsstyrelsen
Godkendelse af kvalitetssikringssystem
Håndbog for kvalitetssystem
Lovpligtig certifikat for montering af rottespærrer og rottesikring - Certificeret rottespærremontør